רבקה בצלאל | זכויות יוצרים 2015
Copyrighted Fashion Therapy

pdf  Fashion therapy מוגן בזכויות יוצרים >>

pdf  United States Patent and Trademark office >>

גולשים יקרים,
בעצם כניסתכם לאתר, בעיון בתכנים המופיעים בו, בשימוש בכלים הנמצאים בו, בהורדת קבצים המאוחסנים על ידו או על ידי מי מהגולשים או בשימוש בשירותים הנכללים בו, בין אם בצפייה או בפעולה אחרת כלשהי אתם מקבלים על עצמכם ומסכימים לתנאים המפורטים כאן וליתר התנאים המפורטים בכל עמוד רלוונטי באתר, והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין האתר. חל איסור מוחלט לבצע מי מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעילויות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק והמשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:

• הפעלת "רובוט" לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אסורה מהאתר .

• הפרת כל זכות קניין רוחני (לרבות סימן מסחר או זכות יוצרים) של האתר ושל כל צד שלישי .

• העלאת או הצגת תוכן באתר (וכן כל קישור לתוכן כזה) כשלצד שלישי זכויות בו ולא נתקבלה מראש הסכמתו של צד שלישי זה לפעולה .

• כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מסגורו" באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של בעליו, בכתב.

כל הזכויות שמורות לרבקה בצלאל 2015 ©

Loading...