they do everything for the sorority membership porn indiansexmovies.mobi sexy among us domination milky with inflation blast blonde porn tiny 80 pound teenager used like a fucktoy by daddy

Category: תערוכות נספחים

סיור וירטואלי- גני עדן דמיוניים

לגלריית תמונות של אמני הפרויקט צילומי פתיחת התערוכה – גני עדן דימיוניים 2012 פרויקט “גני עדן דמיוניים” 3.3.2012 ערב עם פרויקט “דיוואן הלב” בהשתתפות האמנים: אנדריי קומנין | אריק לבנת | גיל רון שמע נעמי היימן | עדנה גרופל- מלמד רבקה בצלאל   | רנה שינפלד | ששון קדם חזרה לפרויקט “גני עדן דמיוניים” 2011 …

Continue reading

להשיל את קליפות הבדידות- חנה קופלר

מאז גילתה רבקה בצלאל את האמנית שבה, היא עוסקת בצמצום הפער שבין אמנות לחייםבאופן ההופך את מכלול יצירתה וחייה לדיוקן עצמי מוחשי, פעיל ומשתנה. היא מערבת אופניביטוי שונים בעשייתה האמנותית (צילום, ציור, פיסול, עיצוב, כתיבה, מיצב, מיצג, וידיאוועבודת גוף), אך במקום “לעשות אמנות”, היא מתעלת את כלל משאביה וכישוריה למקומותהמאפשרים לה “להיות אמנות”. “גני עדן …

Continue reading